Česká republika musí zaplatit CME za znehodnocení její investice do televize Nova celkem 353,395 miliónu USD, což je asi 10,4 miliardy korun. Tato částka se zvyšuje denně o 74.198 USD, tedy asi o dva milióny korun. Rozhodli o tom arbitři v Londýně. O výsledku arbitráže informoval mediální zástupce CME Michal Donath. Jako odškodnění CME požadovala 526,9 milionu USD plus úroky, tedy více než 18 miliard korun.
Podle Donatha se Česká republika a CME dohodly, že po dobu 24 hodin nebudou obsah nálezu komentovat, aby se s rozhodnutím mohly seznámit. Obě strany se také dohodly, že nebudou trvat na povinnosti zachovat mlčenlivost a že po uplynutí dohodnuté čtyřiadvacetihodinové lhůty zveřejní celý arbitrážní nález. Společnost CME vystaví celý text arbitrážního rozhodnutí na internetu.
Výši částky, kterou má ČR zaplatit, potvrdila mluvčí ministerstva financí Eva Nováková. Podle ní výrok arbitrů nyní studují právníci. Ministerstvo financí vydá k výroku v sobotu kolem poledne tiskové prohlášení. Společnost CME svolala na nedělní odpoledne k výsledkům arbitráže tikovou konferenci.
Tribunál stanovil poplatky arbitrům 1,351 miliónu USD. Tyto poplatky a náklady ponesou obě strany rovným dílem.
Ve sporu CME versus ČR zatím stále probíhá další soudní řízení, které zahájila Česká republika u švédského odvolacího soudu ve Stockholmu s cílem zrušit původní rozhodčí nález z loňského dubna. Arbitři tehdy dospěli k závěru, že ČR neochránila investici CME v ČR. Nález však podepsali jen dva ze tří arbitrů. Podle tehdejšího českého arbitra Jaroslava Hándla totiž tribunál jednal v neprospěch české strany.

reklama
reklama

V obdobném sporu mezi zakladatelem CME Ronaldem Lauderem a ČR přitom v září 2001 český stát zvítězil. Třetí arbitráží byl spor mezi CME a Železným, ve kterém šlo o porušení nekonkurenční doložky smlouvy, uzavřené mezi těmito partnery. Rozhodci už v únoru 2001 stanovili, že Železný smlouvu porušil a musel tedy vrátit 27 milionů dolarů (zhruba miliardu korun), jež získal za podíl v České nezávislé televizní společnosti (ČNTS).

Chronologie jednotlivých arbitráží:
CME proti Vladimíru Železnému:

26. dubna 1999 - Společnost CME podala žádost o zahájení arbitrážního řízení. Jeho předmětem bylo porušení závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel v roce 1997 Železný s CME. Vedle vrácení peněz se CME domáhala i náhrady škody přesahující podle ní 500 milionů dolarů (zhruba 15 miliard Kč).

11. listopadu 1999 - Tribunál ve Stockholmu vyhověl žádosti CME o vydání předběžných opatření vůči Železnému. Měl přerušit spolupráci s novými partnery a začít znovu spolupracovat s ČNTS. Železný to odmítl; v dubnu 2000 tribunál opatření nakonec zrušil.

29. dubna 2000 - V Amsterodamu začalo rozhodující kolo řízení. Šestidenní jednání se soustředilo na předkládání důkazů, výpovědi svědků, znalců a expertů.

13. února 2001 - Arbitráž rozhodla, že CME má od Železného získat peníze, které zaplatila za 5,8procentní podíl v ČNTS. Včetně úroků částka přesáhla 27 milionů dolarů. CME nebyla přiznána požadovaná náhrada škody ve výši 470 miliónů dolarů.

22. července 2002 - Skupina PPF zaplatila CME 262 milionů korun za exekuovaný podíl Železného v CET 21 (drží licenci na vysílání Novy). CME tak dostala po téměř roce a půl první peníze, jež jí přiřkla arbitráž. Zbytek dluhu uhradili vlastníci CET 21, skupiny PPF a MEF Holding, v polovině září.

Ronald Lauder proti ČR:

23. srpna 1999 - Hlavní akcionář společnosti CME Ronald Lauder zahájil arbitrážní řízení proti ČR. Řízení vedl podle smlouvy mezi ČR a USA o podpoře a ochraně investic. Podle Laudera nesplnila ČR své závazky k ochraně investic, které realizoval jako majoritní akcionář CME prostřednictvím ČNTS v televizi Nova.

Začátek listopadu 1999 - Dva američtí kongresmani zaslali tehdejšímu premiérovi Miloši Zemanovi před jeho návštěvou USA ostře formulovaný dopis kvůli situaci kolem Novy. CME umístila do vlivných amerických deníků inzeráty, v nichž varovala před riziky spojenými s investováním v ČR.

Konec června 2000 - Náměstek ministra zahraničí Pavel Telička jednal o sporu v zahraničním výboru Sněmovny reprezentantů. Lauder na slyšení zahraničního výboru Senátu ostře kritizoval českou vládu i Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

5. března 2001 - V Londýně začal neveřejný arbitrážní soud, skončil po osmi dnech.

3. září 2001 - Tribunál zamítl nároky na náhradu škody. Rozhodci odmítli tvrzení vznesená proti RRTV jako neurčitá a neopodstatněná. Rozhodčí tribunál shledal, že Česká republika v žádném případě není odpovědná za ztráty Ronalda Laudera.

CME Czech Republic proti ČR:

16. března 2000 - Nizozemská firma CME Czech Republic (právě ona vlastní ČNTS) oznámila, že zahájila arbitrážní řízení proti ČR. Podstatou sporu bylo nerovné zacházení s investorem. CME se odvolala na československo-nizozemskou dohodu o ochraně investic.

23. dubna 2001 - Ve Stockholmu začalo výslechem žalující strany desetidenní arbitrážní řízení.

14. září 2001 - CME oznámila, že tribunál rozhodl v její prospěch. O výši náhrady ale nebylo rozhodnuto. Kvůli údajným procesním pochybením však odstoupil český arbitr.

12. prosince 2001 - Právní zástupci ČR podali návrh k odvolacímu soudu ve Stockholmu na zrušení jinak nenapadnutelného výroku arbitráže kvůli procesním nedostatkům.

22. ledna 2002 - Tribunál rozhodl, že bude jednat o výši odškodnění bez ohledu na to, jak dopadne soud, u kterého ČR napadla první fázi arbitráže.

2. září 2002 - V Londýně začala další etapa arbitráže, která rozhodla o výši odškodného. CME chtěla jako náhradu škody 526,9 milionu dolarů plus úroky. Tato část skončila 14. listopadu 2002.

14. března 2003 - Mediální zástupce CME Michal Donath oznámil, že podle rozhodnutí arbitrů ČR musí zaplatit CME 353,395 milionu dolarů, tedy přibližně 10,4 miliardy korun.


-čtk-

reklama