TV Nova uvede Nejslabší článek poprvé 3. února

Televize Nova představí v únoru kromě známých a úspěšných filmových titulů také dva nové pořady. První přijde na řadu očekávaná soutěž Nejslabší! Máte padáka!, kterou poprvé uvede v neděli 3. února. Druhý pořad nazvaný Zálety diváci uvidí v neděli 10. února a uvádět ho bude Jitka Obzinová

Odboráři ČT hrozí stávkou, když nedostanou vyšší mzdy

Stávkou hrozí odbory České televize v případě, že vedení nepřistoupí na kolektivní smlouvu se závazkem třináctého a čtrnáctého platu a s plošnou valorizací platů. O stavu vyjednávání informovali zástupci odborů zaměstnance televize na čtvrtečním veřejném shromáždění. Generální ředitel ČT Jiří Balvín čtyřem stovkám…
Marketing & Media