Dětský časopis Sluníčko vychází už čtyřicet let. K oslavě narozenin jsou naplánovány během roku různé akce pro děti. Oslavy vyvrcholí v září. Informovala o tom redaktorka časopisu Jana Jašová. Časopis je určen pro děti od čtyř do sedmi let.
Časopis Sluníčko vychází ve stotisícovém nákladu, který je podle Jašové v posledních letech poměrně stálý. Jašová také poznamenala, že v poslední době se posunuje směrem dolů věk, kdy rodiče začínají časopis dětem kupovat. Podle redaktorky je to tím, že se rodiče snaží děti vzdělávat co nejdříve.
Rodiče, kteří kupují časopis svým dětem, zaznamenali několik změn, kterými časopis prošel. Každé číslo je zaměřené na určité téma, například ekologie nebo zdraví a životní styl. Téma pak provází celý časopis. Poslední tři roky se děti mohou se Sluníčkem učit anglicky. Zároveň nakladatelství Mladá fronta připravilo pro malé angličtináře nový časopis Sunny speaks english, zaměřený přímo na výuku angličtiny pro předškoláky.
Redakce časopisu se snaží přizpůsobit obsah časopisu zájmu dětí. Pomocí anket mezi dětmi vyhodnocuje, co je baví. Podle Jašové jsou mezi nejmenšími dětmi nejoblíbenější "úkolovky", tzn. různé vystřihovánky nebo úkoly, kde děti něco doplňují či hledají. Komiksy pak podle Jašové upřednostňují spíše starší děti. Novinkou je, že rodiče mohou dětem koupit i verzi časopisu s CD. Na disku jsou pro děti připraveny krátké pohádky, například poslední Kouzelné pohádky od Jiřiny Bohdalové.
Nejdéle vycházející časopis pro děti je v Česku Mateřídouška, která je určena pro mladší školáky. Vychází měsíčně už přes šedesát let. V roce 1957 začalo vycházet "Ábíčko" s komiksy a vystřihovacími modely. Od roku 1969 se pak na pultech objevuje časopis Čtyřlístek. Kreslený komiks je dnes i předmětem zájmu sběratelů. Mezi mladší časopisy patří například Méďa Pusík, ten děti čtou od roku 1991. Na trhu je dnes kolem dvaceti dětských titulů, to je jedna z příčin, proč náklad časopisů jako Mateřídouška nebo Sluníčko po roce 1989 výrazně poklesl.

reklama
reklama
reklama